logo-FPL

 

 

FIFe logo 150x150

Miot K - 10 dni

Kallipygos Adsum

kotka / female

f (s) 09 23

 

 DSC0206

 

 DSC0211

 DSC0217

 DSC0219

 DSC0222

 DSC0223

 DSC0235

 DSC0241

 DSC0247

 DSC0252

 DSC0253

 DSC0260

 

 

Keraunos Adsum

kocurek / male 

d(s) 09 23

 

 DSC0127

 DSC0130

 DSC0132 

 DSC0137

 DSC0141 

 DSC0152

 DSC0155 

 DSC0166

 DSC0171

 

Ktesjos Adsum

kocurek / male 

d 09 22

 

 DSC0176

 DSC0183

 DSC0186

 DSC0187

 DSC0192

 DSC0193

 DSC0197

 DSC0199

 

Kandalaulas Adsum

kocurek / male 

d 09 23

 

 DSC0269

 DSC0270

 DSC0275

 DSC0278

 DSC0281

 DSC0287

 DSC0296

 DSC0304

 DSC0307

 DSC0309

 

Ksenios Adsum

kocurek / male 

d 03 

 

 DSC0080

 DSC0085

 DSC0101

 DSC0102

 DSC0103

 DSC0105

 DSC0108